Reklama na billboardach

W swojej ofercie posiadamy ponad 50 billboardów w samym Toruniu oraz ponad 80 nośników w całym województwie kujawsko-pomorskim (billboardy w Inowrocławiu,. Bydgoszczy, Grudziądzu). Najczęściej są to nośniki o standardowych rozmiarach: 12m2 i 18m2, ale mamy w ofercie również nośniki „wielkiego formatu”.