Kalisz

Telebimw Kaliszu, skrzyżowanie alei Wojska Polskiego oraz ul. tadeusza Kościuszki